Svoz Odpadu VizoviceAktu ln ověřen informace adresa, telefon, e mail a provozn hodiny Vaše laboratoře s r o , odběrov m stnost, Vizovice Telefon 733 141 …readgur 2022 DMCA GDPR Report ReportV kup a zpracov n barevn ch kovů, kovov ho odpadu , kabelů Naše společnost TOMET s r o byla založena v roce 2006 jako n stupce firmy Jaroslav Tomšů, kter působila na česk m trhu od roku 1998 Naš hlavn činnost je likvidace a zpracov n všech druhů kabelů, kovov ho odpadu , barevn ch kovů a technologick ch celkůn plň pr ce klid chodn ků města Vizovice , v syp košů, svoz odpadu , sečen křovinořezem V př padě z jmu kontaktujte telefonicky 6 14 30 hod denněSmlouva o odvozu a odstraněn odpadu O Zl n VZ mal ho rozsahu Zad no 16 07 2016 27 07 2016 10 00 Odvoz a odstraněn komun ln ho odpadu Vizovice VZ mal ho rozsahu Zad no 05 05 2016 17 05 2016 08 00Aktu ln ověřen informace adresa, telefon, e mail a hodnocen UNICO MODULAR, a s , Vizovice Telefon 724 555 …Svoz a odvoz odpadu , sběr drobn ch odpadků brig dn ky byl zajištěn průběžně po celou dobu kon n akce Spolupr ce s ostatn mi organizacemi a složkami st tn spr vy Poč naje koordinačn schůzkou i v průběhu kon n festivalu byly ve spolupr ci zejm na s IngMASTERS OF ROCK VIZOVICE 2015 M sto kon n akce R JEL NEK DESTILLERY ARE L VIZOVICE Term n kon n akce 9 7 2015 – 12 7 2015 Pořadatel PRAGOKONCERT BOHEMIA a s , Rumy 1598, 760 01 Zl n Centr la U Bulhara 3, 110 00 PrahaPlovouc podlahy Vizovice dbaj na kvalitu materi lu Demont ž star podlahy – provedeme odbornou a opatrnou demont ž původn podlahy s maxim ln m aspektem na minim ln prašnost, provozn hluk a s ohledem na vybaven Vaš dom cnosti Zajist me odvoz a ekologickou likvidaci star podlahy, nem te li s n jin z měryn plň pr ce klid chodn ků města Vizovice , v syp košů, svoz odpadu , sečen křovinořezem V př padě z jmu kontaktujte telefonicky 6 14 30 hod denně Plat 24000 Detail nab dky pr ce gt gt200, Kč Odvoz odpadu ZDARMA Vložkov n kom nů Cena vložkov n za 1 bm se cen dle průměru kom nov vložky nab dka zdarma Převrt n kom nů Vrt n průměr 160 mm 200 mmm od 1500, Kč bmNab dka pr ce v oboru Ukl zeči veřejn ch prostranstv , firma Technick služby města Vizovice , př spěvkov organizace, obec Vizovice , okres Zl n Pracovn pozice Děln ci na klid města Mzda od 24000 Kč n plň pr ce klid chodn ků města Vizovice , v syp košů, svoz odpadu , sečen křovinořezem V př padě z jmu kontaktujte telefonicky 6 14 30 hod denněObec Březov u Zl na Severoz padně od města Vizovice , v nadmořsk v šce 348 m, se rozkl d obec Březov Je rozložena na pozvoln m svažit m ter nu pod jižn mi v běžky Host nsk ch vrchů a severn mi sv žnicemi Vizovick vrchoviny, těsně v dol pod přehradn n drž SlušoviceKOMA Modular Vizovice , Evropsk databanka, N vrh, v roba, pron jem v stavba objektů prostorov ch modulů kontejnery obytn , sanit rn , speci ln moduly, WC boxy staveništn buňky kontejnerov syst my montovan stavby Bazar, odkup, v kup kontejnerů Evropsk databankaObec Podkopn lhota okres Zl n ČETN OBCE Bc Lucie Slušt kov Tel 420 577 988 247 E mail ucetni podkopnalhota volny cz Dat schr nka yz5bri91SNov rok Bohoslužby s VP novoročn pozdrav starosty 2ČKarina 3PRadmila Svoz komun ln ho odpadu 4SDiana 5 N Dalimil 6PTři kr lov 7 Vilma 8SČestm r setk n po nov m roce 9ČVladan 10 P Břetislav Svoz plastov ho odpadu 11 S Bohdana Turnaj o poh r starosty Zimn nočn v šlap za plňku 12 N Pravoslav 13 P Edita 14 Radovan Kačenka 15 S Alice 16 …Svoz odpadu v obci Lhotsko 2022 31 12 2022 31 12 2022 Mikroregion Vizovicko N zev Vyvěšeno Datum sejmut Rozpočtov opatřen 12022 10 03 2022 31 12 2022 Kulturn akce KD Vizovice 20 04 2022 06 05 2022 Nov občansk průkazDarujeme za odvoz starš pěnovou matraci kupovan v Jysku , rozměr 140x200cm, v ška 20cm Už nen vhodn na span , ale dala by se využ t třeba na hops n pro děti nebo jako ž něnka do tělocvičny K dispozici bude asi za dva t dny, jak n m přivezou novou VizoviceJosef Tich in Vizovice , reviews by real people Yelp is a fun and easy way to find, recommend and talk about what’s great and not so great in Vizovice and beyondodvoz suti, dovoz p sku, štěrků provoz odtahov a asistenčn služby do 3, 5t aut Praha 4, 10, Hostivař Truhl řstv , truhl ř, interi ry Praha Z pad Servis oken, dveř Praha Autodoprava, odvoz odpadu Praha 6, bytov ch jader, komerčn ch prostor Zl n, Uhersk Hradiště, Vizovice Zedn k, rekonstrukce domů, bytůProfil firmy Komun ln technika, s r o Popelnice, kontejnery, odpadkov koše, podzemn kontejnery a svozov technika Společnost Komun ln technika, s r o se kr tce po sv m vzniku v roce 2002 stala v znamnou obchodn společnost zajišťuj c prodej a pron jem techniky pro svoz odpadů , d le prodej transportn techniky a v neposledn řadě tak prodej vešker chOfici ln str nky Obce Lhotsko Počas dnes 5 5 2022 Bude polojasno až oblačno, m sty přeh ňky nebo bouřkyZobrazit telefon 420 778 744 460 Zavř t Poslat zpr vu odvoz šrotu a odpadu Zdarma Zpr va prodejci V š e mail Odpovědět na nab dku Česk BudějoviceDruhy a ceny svozu odpadu Pro rok 2022 jsou ceny za svoz odpadu zv šen , o v ši ceny jedn me se svozovou firmou Děkujeme za pochopen Pros m, vyčkejte na informace pro platbu tohoto poplatku, st le plat harmonogram roku 2022Profil firmy Prov d me komplexn služby v odpadov m hospod řstv , svoz komun ln ho odpadu , recyklace odpadu Sběrn dvůr Strojn meten , likvidujeme a zajišťujeme recyklaci stavebn suti, separovan odpad , skartaci dokumentů a p semnost , kontejnerovou službuMateri ln sb rka pro Ukrajinu Charita Slavič n vyhlašuje ve dnech 11 až 17 března 2022 materi ln sb rku pro Ukrajinu Sb r se pouze zdravotnick materi l, prostředky zubn hygieny a masov konzervy, paštiky V ceSVOZ KOMUN LN HO A TŘ DĚN HO KOMUN LN HO ODPADU Směsn komun ln odpad Kč ks rok Typ n doby Cena pron jmu n doby Kč ks rok Četnost svozu 1x7 dn Četnost svozu 2x7 dn Četnost svozu 1x14 dn Četnost svozu 1x30 dn 120 l plastov 179 Kč 3 980 Kč 7 718 Kč 2 499 Kč 1 418 KčSvoz nebezpečn ho odpadu proběhne dne 4 června 2022 od 8 30 hodin Rozpis 8 30 9 00 Bydžovsk Lhotka u kulturn ho zař zen 9 10 9 30 Barchůvek u Kulaťouna 9 40 10 10 Měn k u Obecn ho řadu 10 20 10 40 Libeň u cyklost nkuKontakt Obecn řad Loučka 141 763 25 jezd u Valaš Klobouk Telefon 577 350 175 kancel ř O E mail obec loucka obec czDarujeme za odvoz starš pěnovou matraci kupovan v Jysku , rozměr 140x200cm, v ška 20cm Už nen vhodn na span , ale dala by se využ t třeba na hops n pro děti nebo jako ž něnka do tělocvičny K dispozici bude asi za dva t dny, jak n m přivezou novou VizoviceOpravna elektro n řad , Kango, AEG Zl n Dne 14 3 2022 je z důvodu držby vypnuta elektrick energie Naše služby budou do 15 00 omezenyPranostika na akt měs c M jov vlažička naroste travička, m jov dešt ček poroste chleb ček Pranostika na akt den Stanislavova jařice, Urbanův oves a V tův len vyh něj hospod ře z …Všetky firmy z oblasti Pren jom kontajnerov v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katal gu firiem54 Vizovick z meck kulturn l to Aloise H by 2022 Ofici ln str nka obce Lačnov 54 Vizovick z meck kulturn l to 54 Vizovick z meck kulturn l to …Odvoz odpadu a suti Praha Jsme firma zab vaj c se odvozem a likvidac suti, zeminy a odpadu Jezd me non stop Vlastn me vešker povolen k nakl d n s odpady, vedeme evidenci odpadu a po skončen akce a zaplacen vyd v me z kazn kovi tzv „potvrzen o převzet odpadu ke zneškodněn “, zpravidla potřebn pro kolaudačn rozhodnutKONTEJNEROV DOPRAVA PLZEŇSK KRAJ 4 5 2022 Nab z me likvidace, dopravu a odvoz sut , štěrků, zeminy, přeprava strojů a materi lů včetně odpadů do hmotnosti 9 tun Disponujeme kontejnery od 5m do 18m Cena 35kč km, pron jem kontejneru prvn 2 dny zdarma, d le 100kč denHled š brig du ve městě Vizovice Nastav si zas l n na email zdarma a nab dka ti neunikne Nastav si zas l n nab dek z lokality Vizovice na email zdarma Souhlas m se zpracov n m osobn ch dajSVOZ ODPADU Kvten 2022 Každ lich t den 9 5 , 23 5 , S kov svoz plastů 26 5 2022 Nov společensk rubrika bude poskytovat prostor pro Vaše blahopř n , poděkov n , vzpom nky, v roč , ozn men o sňatku či narozen d těte a př padně o 2022 17 00 Vizovice BřezovSvoz nebezpečn ho odpadu proběhne dne 4 června 2022 od 8 30 hodin Rozpis 8 30 9 00 Bydžovsk Lhotka u kulturn ho zař zen 9 10 9 30 Barchůvek u Kulaťouna 9 40 10 10 Měn k u Obecn ho řadu 10 20 10 40 Libeň u cyklost nkun plň pr ce klid chodn ků města Vizovice , v syp košů, svoz odpadu , sečen křovinořezem V př padě z jmu kontaktujte telefonicky 6 14 30 hod denně M sto v konu pr ce Technick služby města Vizovice , př spěvkov organizace Zl nsk 372 Vizovice , Zl nsk kraj 763 12SVOZ KOMUN LN HO A TŘ DĚN HO KOMUN LN HO ODPADU Směsn komun ln odpad Kč ks rok Typ n doby Cena pron jmu n doby Kč ks rok Četnost svozu 1x7 dn Četnost svozu 2x7 dn Četnost svozu 1x14 dn Četnost svozu 1x30 dn 120 l plastov 179 Kč 3 980 Kč 7 718 Kč 2 499 Kč 1 418 Kčreadgur 2022 DMCA GDPR Report ReportOdvoz a likvid cia odpadov Objedn vka na pristavenie a odvoz kontajnera gt gt Cena zahŕňa pristavenie kontajnera, odvoz a likvid ciu odpadu Cenov ponuku na in druh odpadu V m vypracujeme na požiadanie Objedn vky treba posielať …Odvoz a likvidace odpadu Tags likvidace odpadů odvoz odpadů Odvoz a likvidace odpadu a stavebn ch sut Tuto službu zajišťujeme kontejnerovou dopravou včetně uložen na skl dku Za přistaven kontejneru k v m si nic ne čtujeme, což je v Brně a okol jedinečn Ceny za jednotliv služby naleznete v našem cen ku ZDE D K D s r o je registrovan držitel opr vněnOdvoz a likvidace bioodpadu Bioodpady jsou důležitou souč st komun ln ho odpadu Jde o organickou hmotu, kter se v půdě dok že rozložit Nav c obsahuje mnoho živin Jde o biologicky rozložiteln odpad , kter formě kompostu se tak vrac zpět do půdy Do bioodpadu zařazujeme list , tr vu, větve, zbytky ovoce apodStar Bydžov je obec v Kr lov hradeck m kraji, asi 3 km severoz padně od města Nov Bydžov Zjistěte o n s v ce3 E s r o – elektromobilita v praxi M sto 756 31 Lipt l 84 420 571 438 071 420 571 438 071 3e 3e cz www 3E cz Nab zen služby prodej elektrokol, elektromobilů, elektrosk trů a užitkov ch elektrovozidelMonitorujeme pro V s a kategorizujeme popt vky a veřejn zak zky z nejv znamnějš ch zdrojů v oboru dokončovac ter nn pr ce a lokalitě Zl nŘemesln ci a firmy v kategorii Stavebn materi l V kategorii nalezete tak řemesln ky a firmy z kategori Om tkov směsi a malty, Stavebn chemie, Střešn krytiny, Instalat rsk materi l, Bazary se stavebn m materi lem, Izolačn materi l, Keramika, k men a sklo, Zd c materi l, Směsi, Odvoz materi lu, odpadu , Kovomateri l, Dřevo materi l, Elektroinstalareadgur 2022 DMCA GDPR Report ReportTechnick služby mesta Vizovice Zbern miesto nebezpečn ch odpadov a zbern suroviny Štěpsk ulice Papier vystupuj ci, kovy, možnosť uloženia veľkoobjemov ho odpadu Rozp šťadl , farby, kyseliny, z sady, lepidl a živice, oleje a tuky, fotochemik lie, pestic dy, žiarivky a in odpad obsahuj ci ortuť, bat rie aObec Podkopn lhota okres Zl n ČETN OBCE Bc Lucie Slušt kov Tel 420 577 988 247 E mail ucetni podkopnalhota volny cz Dat schr nka yz5bri9Svoz odpadu v obci Lhotsko 2022 31 12 2022 31 12 2022 Mikroregion Vizovicko N zev Vyvěšeno Datum sejmut Rozpočtov opatřen 12022 10 03 2022 31 12 2022 Kulturn akce KD Vizovice 20 04 2022 06 05 2022 Nov občansk průkazPlovouc podlahy Vizovice dbaj na kvalitu materi lu Demont ž star podlahy – provedeme odbornou a opatrnou demont ž původn podlahy s maxim ln m aspektem na minim ln prašnost, provozn hluk a s ohledem na vybaven Vaš dom cnosti Zajist me odvoz a ekologickou likvidaci star podlahy, nem te li s n jin z měryvyšš odpařov n vlhkosti a redukce hmotnosti odpadu v průměru o 10 , redukce v skytu červů a larev hmyzu, dosažen vyšš hodnoty pH a tedy v razn redukce z pachu Sběr bioodpadů do Compostaineru light je hygienick a umožňuje odvoz bioodpadů jedenkr t za 10 14 dnů, je i ekonomicky př zniv V praxi přin šProfil firmy Komun ln technika, s r o Popelnice, kontejnery, odpadkov koše, podzemn kontejnery a svozov technika Společnost Komun ln technika, s r o se kr tce po sv m vzniku v roce 2002 stala v znamnou obchodn společnost zajišťuj c prodej a pron jem techniky pro svoz odpadů , d le prodej transportn techniky a v neposledn řadě tak prodej vešker chP len tohoto odpadu je př sně zak z no a odvoz na skl dky zab r spoustu času a stoj pen ze Při mulčovan neudržovan ch ploch, kde roste plevel, n lety a podobn odpad , doch z při pravideln m a spr vn m syst mu mulčov n již během kr tk doby k rekultivaci pozemkuOdvoz odpadu Firma se zab v odvozem nejen komun ln ho, ale tak tř děn ho odpadu v rozsahu pap r, sklo, plast, n pojov karton a bioodpad Provozuje tak sběrn dvůr pro uložen vybran ch, běžn ch, druhů nebezpečn ch i ostatn ch odpadůProfil firmy Prov d me komplexn služby v odpadov m hospod řstv , svoz komun ln ho odpadu , recyklace odpadu Sběrn dvůr Strojn meten , likvidujeme a zajišťujeme recyklaci stavebn suti, separovan odpad , skartaci dokumentů a p semnost , kontejnerovou službuZobrazit telefon 420 778 744 460 Zavř t Poslat zpr vu odvoz šrotu a odpadu Zdarma Zpr va prodejci V š e mail Odpovědět na nab dku Česk BudějoviceSVOZ ODPADU Kvten 2022 Každ lich t den 9 5 , 23 5 , S kov svoz plastů 26 5 2022 Nov společensk rubrika bude poskytovat prostor pro Vaše blahopř n , poděkov n , vzpom nky, v roč , ozn men o sňatku či narozen d těte a př padně o 2022 17 00 Vizovice BřezovAlgeco pron jem kontejnerů, stavebn buňky a modul rn stavby Kompletn servisn službyMateri ln sb rka pro Ukrajinu Charita Slavič n vyhlašuje ve dnech 11 až 17 března 2022 materi ln sb rku pro Ukrajinu Sb r se pouze zdravotnick materi l, prostředky zubn hygieny a masov konzervy, paštiky V ceHled š brig du ve městě Vizovice Nastav si zas l n na email zdarma a nab dka ti neunikne Nastav si zas l n nab dek z lokality Vizovice na email zdarma Souhlas m se zpracov n m osobn ch dajRekonstrukce a v měny dešťov ch svodů – zajištěn odvodu dešťov vody od objektů Napojov n objektů na veřejn kanalizace a čističky odpadn ch vod Napojov n sanit rn techniky na kanalizace – včetně osazen WC, bidetů, p kov ch bateri i termostatick ch bateri , myček, automatick ch pračekAUKROSVOZ KOMUN LN HO A TŘ DĚN HO KOMUN LN HO ODPADU Směsn komun ln odpad Kč ks rok Typ n doby Cena pron jmu n doby Kč ks rok Četnost svozu 1x7 dn Četnost svozu 2x7 dn Četnost svozu 1x14 dn Četnost svozu 1x30 dn 120 l plastov 179 Kč 3 980 Kč 7 718 Kč 2 499 Kč 1 418 KčSvoz nebezpečn ho odpadu proběhne dne 4 června 2022 od 8 30 hodin Rozpis 8 30 9 00 Bydžovsk Lhotka u kulturn ho zař zen 9 10 9 30 Barchůvek u Kulaťouna 9 40 10 10 Měn k u Obecn ho řadu 10 20 10 40 Libeň u cyklost nkuV kup železa, barevn ch kovů, pap ru, pb baterii a likvidace všech odpadu 420 603 140 473 420 603 492 158 Kontejnerov doprava a zemn pr ce 420 603 492 158 420 603 140 473 Odpadov evidence a fakturace 420 603 173 522 Simon Hlad kov Jiřina ProvozovnySvoz a ukl d n odpadu Držkov POPELNICE svoz 1 x za 14 dn vždy v ponděl PO 9 5 a 23 5 2022 33 D KONTEJNER Každou sobotu od 8 00 15 00 hodin Slouž k uložen objemn ho domovn ho odpaduVšetky firmy z oblasti Pren jom kontajnerov v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katal gu firiemZl n – Největš a nejstarš festival filmů pro děti a ml dež na světě Zl n Film Festival se vr til do původn ho term nu Zl nsk projekt soutěž Pomozte mu vyhr t Zl n – Město Zl n se častn soutěže N š evropsk projekt Jedn se soutěž vyhl šenou …Pranostika na akt měs c M jov vlažička naroste travička, m jov dešt ček poroste chleb ček Pranostika na akt den Stanislavova jařice, Urbanův oves a V tův len vyh něj hospod ře z …54 Vizovick z meck kulturn l to Aloise H by 2022 Ofici ln str nka obce Lačnov 54 Vizovick z meck kulturn l to 54 Vizovick z meck kulturn l to …KONTEJNEROV DOPRAVA PLZEŇSK KRAJ 4 5 2022 Nab z me likvidace, dopravu a odvoz sut , štěrků, zeminy, přeprava strojů a materi lů včetně odpadů do hmotnosti 9 tun Disponujeme kontejnery od 5m do 18m Cena 35kč km, pron jem kontejneru prvn 2 dny zdarma, d le 100kč denSvoz zajišťuje tak firma TRANSPORT Trutnov s r o D le jsou po městě rozm stěny kontejnery na drobn elektroodpad, textil a použit jedl olej Svoz zajišťuj extern firmy SVOZ NEBEZPEČN HO ODPADU Svoz nebezpečn ho odpadu prob h pravidelně každou prvn sobotu v sud m měs ciOpravna elektro n řad , Kango, AEG Zl n Dne 14 3 2022 je z důvodu držby vypnuta elektrick energie Naše služby budou do 15 00 omezenyDarujeme za odvoz starš pěnovou matraci kupovan v Jysku , rozměr 140x200cm, v ška 20cm Už nen vhodn na span , ale dala by se využ t třeba na hops n pro děti nebo jako ž něnka do tělocvičny K dispozici bude asi za dva t dny, jak n m přivezou novou VizoviceKontakt Obecn řad Loučka 141 763 25 jezd u Valaš Klobouk Telefon 577 350 175 kancel ř O E mail obec loucka obec czKontejnerova doprava Nab z m kontejnerovou dopravu do 8t, přistaven kontejnerů, odvoz zeminy, suti, nebezpečn ho odpadu na skl dku , zemn pr ce p sov m bagrem 5 5t, odvoz od bagru , LIAZ 4x4 kontejner, bagr, zemn pr ce, v kopov pr ce, ter nnPrůběh demont ž a bourac pr ce, odvoz odpadu a suti, vyzděn nov ho j dra koupelna a WC , nov rozvody vody, odpadů , elektřiny a plynu, d le obložen dle př n z kazn ka dod n a mont ž zařizovac ch předmětů Samozřejmost je důkladn z věrečn klid Rekonstrukce koupelen Předěl me v m koupelnuOdvoz odpadů , suti, zeminy, komun ln ho odpadu , bio odpadů a dalš ch NEJRYCHLEJŠ KONTEJNERY KLADNO a okol Volejte 601 06 06 05 nebo objednejte onlineAdresa Městys Pozlovice Hlavn 51 Pozlovice 763 26 Luhačovice tel 577 113 071 email mestys pozlovice cz Elektronick podatelna podatelna pozlovice cz č slo čtu 11222661 0100 IČO 00568708 DIČ CZ00568708 Datov schr nka qubbzyg TuristickZajist me naložen , odvoz a likvidaci vešker ho n bytku, ať se jedn o stůl, skř ň, komodu, postel či celou kuchyňskou linku, naše profesion ln s ť EXTRA VYKL ZEN V m zajist kvalitn a levn servis M m z jem o vykl zen n bytku ve Zl ně Vyklizen bytov ho či nebytov ho prostoru Zl n3722 Sběr a svoz odpadů 363925 3723 EKOKOM tř děn odpad 70 5512 3722N jem pož rn zbrojnice 35 500 6171 Činnost m stn samospr vy O Tř děn odpad8 450 6310 Př jem z roků, dividend 1 CELKEM PŘ JMY 10599 4359 V DAJE tis KčN zev položky 1019 Obč sdružen př spěvky 25 1032 Pěstebn činnost 646Dobšick 3639 10a, 669 02 Znojmo Komplexn služby v nakl d n s komun ln mi, průmyslov mi i nebezpečn mi odpady, služby pro obce Sanace Nab z me čištěn a držbu komunikac či mobiln sběr nebezpečn ho odpadu a svoz velkoobjemov ho odpadu www asa cz czAdresa Městys Pozlovice Hlavn 51 Pozlovice 763 26 Luhačovice tel 577 113 071 email mestys pozlovice cz Elektronick podatelna podatelna pozlovice cz č slo čtu 11222661 0100 IČO 00568708 DIČ CZ00568708 Datov schr nka qubbzyg TuristickNab z me přepravu a uložen odpadů , kontejnerovou přepravu i pron jem kontejnerů D le prod v me p sek a drcen kamenivo Prov d me zemn pr ce, pravy ter nu, v kopov pr ce, odvoz suti a komun ln odpadu , klid a odvoz sněhu …Svoz odpadu LEDEN ČERVEN 2022 6 1 2022 směsn komun ln odpad popelnice 20 1 2022 směsn komun ln odpad popelnice 26 1 2022 plasty a n pojov kartony žlut a oranžov pytle 3 2 Dotek Vizovice odlehčovac služba …Popt v m demon ž a likvidaci eternitu, 220 m2 okres Jablonec nad Nisou 14 3 2022 125 000 korun Popt v m odvoz odpadů Popis sh n m demont ž a likvidaci eternitu ze střechy Plocha 220 m2 Lokalita Hodkovice nad Mohelkou Term n dle dohody Stavebnictv Odvoz odpadů likvidaci eternituObec Lhotsko December 15, 2022 Městsk řad Vizovice , odbor dopravy a silničn ho hospod řstv d le tak „ODSH“ , informuje, že z důvodu nesj zdnosti vozovky, je silnice III 4932 v seku Vizovice – Loučka pro vešker silničn provoz do odvol n uzavřena mestovizovice cz
160 | 188 | 26 | 55 | 115
Turkusowa menu_A3 copy
Turkusowa menu_A3_back copy
nw |